نوشیدنیخوراکی


 
 

دومین رویداد ایده بازار خوراکی و نوشیدنی

ارسال ایده ها در حوزه ی :

❇️ خوراکی

❇️ نوشیدنی

تسهیلات ایده های برتر:

💠حمایت از طرح های دارای قابلیت تجاری سازی با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت توسعه طرح های ایده تا دستیابی به حداقل محصول قابل پذیرش شامل تامین محل کار، منابع مالی، ارائه مشاوره و ...

💠حمایت از توسعه طرح ایده های منتخب تا دستیابی به حداقل محصول قابل پذیرش در قالب طرح های جایگزین خدمت سربازی (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

💠سرمایه گذاری برای توسعه و ارائه محصولات به بازار ( ویژه ایده هایی که بند 2 یا 3 را با موفقیت سپری نمایند)

💠ارتباط پایدار با ایده پردازان در جهت تجاری سازی محصولات

💠حمایت از توسعه ایده ها جهت ارائه در بازارهای جهانی در صورت برخوردار بودن از ویژگی لازم

توضیحات بیشتر

لطفا قبل از ارسال ایده این قسمت را مطالعه کنید.

روند ایده بازار

آمار و ارقام

 

ایده های حوزه نوشیدنی

ایده های حوزه ی خوراکی

شورای سیاست گذاری

 

آقای دکتر مالک نادری

رئیس شورای سیاست گذاری


آقای مهندس محمد نادری

عضو شورای سیاست گذاری


آقای مهندس علی نقی خانی

مدیر اجرایی و عضو شورای سیاست گذاری


آقای مهندس علی علیزاده

عضو شورای سیاست گذاری


کمیته تبلیغات و رسانه

کادر اجرایی

 

خانم مریم اسدی

کادر اجرایی


آقای سرود ذاکرالحسینی

کادر اجرایی


آقای علی محمدی

کادر اجرایی


آقای پدرام اکبری قوچانی

کادر اجرایی


خانم فاطمه شاه حیدری

کادر اجرایی


خانم مهسا صادق پور

کادر اجرایی