اخرین اخبار

برخی از حضار دومین رویداد ایده بازار خوراکی و نوشیدنی :

مدیر عامل محترم شرکت لینا

نماینده محترم سازمان غذا و دارو

مدیر عامل محترم مجموعه باگت

مدیر عامل محترم شرکت الوان پلاستیک

مدیر عامل محترم گروه 24

مدیر محترم بخش ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت محترم مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نماینده محترم صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی

نماینده محترم  صنایع غذایی دانشگاهه آزاد ورامین

رئیس انجمن سلامت غذا

و برخی از اتحادیه های مرتبط با حوزه خوراک و نوشیدنی 

و ....