اسامی شرکت کنندگان کلاس های آموزشی

امیر شریفیان

محمد معین جلوه مقدم

خداداد صالحی دوست

فهیمه توکلی

مهران آقاپور

ایمان حبیبی

داریوش زنگنه

بهروز مرادی

ابوعلی گلزاری

علیرضا کردی

محمد امین سروری

هما غفارزاده

مونیکا یهودازاده

شهرزاد حبیبی سرشت

امین علیمحمدی

المیرا هادی پور گودرزی

نیوشا اذرکیوان

نوذر نوذری

عباس آریافر